Διοίκηση έργων


Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.geomorphology2011.geol.uoa.gr.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.geomorphology2011.geol.uoa.gr για το Διεθνές Συνέδριο Γεωμορφολογίας 2011.
Φορέας ανάθεσης: Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Επιτροπή Γεωμοφολογίας- Νίκη Ευελπίδου, Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Αλίκη Λειβαδίτη-Αλεξούδη, Κοσμάς Παυλόπουλος, Λεωνίδας Σταματόπουλος.
Έτος υλοποίησης: 2010

FaceBook  Twitter