Διοίκηση έργων


Για το Δήμο Αχαρνών αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα οικοδομικά τετράγωνα, τους οδικούς άξονες και τα σημεία ενδιαφέροντος (δημόσια κτίρια, αξιοθέατα) ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Με την ανάπτυξη των δεδομένων αυτών σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων αυτομάτως γίνεται ταχύτερη και βέλτιστη η άντληση και η επεξεργασία πληροφοριών από τους πολίτες και τους υπαλλήλους του Δήμου. Στα πλαίσια του έργου αυτού ο Δήμος προμηθεύτηκε το απαιτούμενο λογισμικό πρόγραμμα και το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στη χρήση του εγκατεστημένου ΓΠΣ και του  παρεχόμενου λογισμικού.
Έτος υλοποίησης: 2003

  

FaceBook  Twitter