Διοίκηση έργων


Για τον Δήμο Νεβρόπολης αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του φορέα αλλά και των πολιτών. Αρχικά έγινε η συλλογή των υφιστάμενων δεδομένων από τον φορέα ανάθεσης για να εκτιμηθούν οι ανάγκες του Πληροφοριακού Συστήματος.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση ψηφιακών δεδομένων και η δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους της περιοχής. Στα πλαίσια της προβολής και της δημοσιότητας του έργου κατασκευάστηκε δικτυακός τόπος μέσα στον οποίο δημιουργήθηκαν δυναμικοί Web χάρτες από τον συνδυασμό των επιπέδων πληροφορίας, στον οποίο έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του Δήμου και οι πολίτες. Ο Δήμος προμηθεύτηκε τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση των λογισμικών και του παράχθηκε τεχνική υποστήριξη.
Έτος υλοποίησης: 2008

FaceBook  Twitter