Διοίκηση έργων


Για τον Δήμο Κατερίνης αναπτύχθηκε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την αναβάθμιση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά στοιχεία και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου. Οι εφαρμογές περιλάμβαναν εφαρμογή Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων, εφαρμογές Διαχείρισης Δικτύων (αποχέτευσης, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, ΟΤΕ, κλπ.) και Διαχείρισης Στόλου οχημάτων, καθώς και μια ειδική εφαρμογή ΓΠΣ στο διαδίκτυο για την ενημέρωση των πολιτών. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά. κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα στη χρήση των παραπάνω εφαρμογών και δεδομένων, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε και η περίοδος παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.
Έτος υλοποίησης: 2008

FaceBook  Twitter