Διοίκηση έργων


Για την φαρμακευτική εταιρεία Sanofi Aventis, αναπτύχθηκαν χαρτογραφικά δεδομένα για όλη την έκταση της Ελλάδας. Μέσω των χαρτογράφικων δεδομένων δημιουργήθηκαν διαφορετικού είδους θεματικοί χάρτες και πολύγωνα.

Τα δεδομένα αυτά εισήχθησαν στην απαραίτητη μορφή τους στο σύστημα, και βοήθησαν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας. Βάσει των χαρτών αυτών γίνεται η επεξεργασία και κατανομή των εργασιών της εταιρείας.
Έτος υλοποίησης: 2011

FaceBook  Twitter