Διοίκηση έργων


Στα πλαίσια του έργου για τη Νομαρχία Σάμου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα με σκοπό την την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών της Νομαρχίας.

Η Νομαρχία προμηθεύτηκε το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα και το προσωπικό της εκπαιδεύτηκε από την εταιρία για τη χρήση του. Στα πλαίσια της προβολής και της δημοσιότητας του έργου διανεμήθηκαν 2.000 ανάτυπα του έντυπου τουριστικού χάρτη και αναρτήθηκαν πέντε τουριστικοί χάρτες σε κεντρικά σημεία της περιοχής. Για τη δημιουργία του χάρτη συνδυάστηκαν διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter