Διοίκηση έργων


Για τον Δήμο Πυθαγορείου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του Δήμου όσο και των πολιτών του.
Αρχικά αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των ομάδων των χρηστών του συστήματος.

Τα ψηφιακά δεδομένα του Δήμου εισήχθησαν σε λογισμικό ΓΠΣ και αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με τα όρια του δήμου, τις θέσεις των οικισμών, το οδικό δίκτυο, οι θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι αντικειμενικές αξίες αυτών, οι χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετράγωνο, οι κρατικές υπηρεσίες, οι ανοικτοί χώροι, καθώς και τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών. Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα και το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση και τη διαχείριση του συστήματος. Στα πλαίσια προβολής του έργου διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό συντελώντας  στην ενημέρωση των πολιτών για το ΓΠΣ του Δήμου και στην εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter