Διοίκηση έργων


Για τον Δήμο Πρέβεζας αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του δήμου όσο και των πολιτών του. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση των αναγκών του συστήματος και των επιμέρους χρηστών.

Τα ψηφιακά δεδομένα του Δήμου εισήχθησαν σε λογισμικό ΓΠΣ και αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά επίπεδα: τα όρια του Δήμου, το οδικό δίκτυο, οι αστικές συγκοινωνίες, θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι αντικειμενικές αξίες αυτών, οι χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετράγωνο, οι ανοικτοί χώροι, οι κρατικές υπηρεσίες καθώς και οι διαδρομές των αποριμματοφόρων και οι θέσεις των κάδων αποριμμάτων. Τέλος, ο Δήμος προμηθεύτηκε το απαραίτητο λογισμικό πρόγραμμα, ενώ το προσωπικό του φορέα εκπαιδεύτηκε στη χρήση του λογισμικού. Επίσης, διανεμήθηκαν 2.000 αντίτυπα του έντυπου τουριστικού χάρτη που δημιουργήθηκε σε δημότες και τουρίστες της περιοχής.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter