Διοίκηση έργων

Για τον Δήμο Καλύμνου αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Αρχικά αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των ομάδων των χρηστών του συστήματος.

Στο ΓΠΣ αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τοπωνύμια, οικισμούς, οδικό δίκτυο και το αρδευτικό σύστημα της περιοχής, χρήσεις γης, στοιχεία ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, καθώς και μια σειρά θεματικών χαρτών που παραδόθηκαν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου με τον πολεοδομικό ιστό και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση και τη διαχείριση του συστήματος. Για την προβολή του έργου διανεμήθηκαν 2.000 έντυποι τουριστικοί χάρτες και άλλοι αναρτήθηκαν σε κεντρικά σημεία της περιοχής συντελώντας τόσο στην ενημέρωση των πολιτών για το νέο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου όσο και στην εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter