Διοίκηση έργων


Για τον Δήμο Ιεράπετρας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ένα oλοκληρωμένο ΓΠΣ.
Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τοπωνύμια, συνοικισμούς, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης, στοιχεία ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και πλήθος άλλων πληροφοριών.

Στα πλαίσια του έργου ο Δήμος  προμηθεύτηκε το απαραίτητο λογισμικό πρόγραμμα και το προσωπικό του φορέα εκπαιδεύτηκε στη χρήση του εγκατεστημένου ΓΠΣ και του παρεχόμενου λογισμικού. Κατά την  ολοκλήρωση του έργου διανεμήθηκαν  2.000 τουριστικοί χάρτες και αναρτήθηκαν πέντε 5 σε κεντρικά σημεία της περιοχής.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

 

FaceBook  Twitter