Διοίκηση έργων

Για το Δήμο Ερίσου αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ένα oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα, αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τοπωνύμια, συνοικισμούς, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης, στοιχεία ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και πλήθος άλλων πληροφοριών.

Στα πλαίσια του έργου ο Δήμος προμηθεύτηκε το απαραίτητο λογισμικό πρόγραμμα και το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε τόσο στη χρήση του εγκατεστημένου ΓΠΣ όσο και του παρεχόμενου λογισμικού. Τέλος,  διανεμήθηκαν 2.000 τουριστικοί χάρτες και αναρτήθηκαν πέντε τουριστικοί χάρτες σε κεντρικά σημεία της περιοχής.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter