Διοίκηση έργων


Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων όσο και των πολιτών του Δήμου Αργυρούπολης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση των αναγκών του συστήματος και των επιμέρους χρηστών.

Τα ψηφιακά δεδομένα του Δήμου εισήχθησαν σε λογισμικό ΓΠΣ και αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά επίπεδα: τα όρια του Δήμου, το οδικό δίκτυο, οι αστικές συγκοινωνίες, θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι αντικειμενικές αξίες αυτών, οι χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετράγωνο, οι ανοικτοί χώροι, οι κρατικές υπηρεσίες καθώς και οι διαδρομές των αποριμματοφόρων και οι θέσεις των κάδων αποριμμάτων.Τέλος, η εταιρεία προμήθευσε τον φορέα με το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα, ενώ το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στη χρήση του λογισμικού. Επίσης, διανεμήθηκαν 2.000 τουριστικοί χάρτες και αναρτήθηκαν πέντε τουριστικοί χάρτες σε κεντρικά σημεία της περιοχής.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter