Διοίκηση έργων


Για τον Δήμο Αγίων Αναργύρων αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του δήμου όσο και των πολιτών του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα ώστε να εκτιμηθούν οι ανάγκες του συστήματος και των επιμέρους χρηστών. Τα ψηφιακά δεδομένα του Δήμου εισήχθησαν σε λογισμικό ΓΠΣ και αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά επίπεδα: τα όρια του Δήμου, το οδικό δίκτυο, τις αστικές συγκοινωνίες, τα οικοδομικά τετράγωνα, τις αντικειμενικές αξίες αυτών, τις χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετράγωνο, τους ανοικτούς χώρους, τις κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις διαδρομές των αποριμματοφόρων και τις θέσεις των κάδων απόρριψης αποριμμάτων. Ο Δήμος προμηθεύτηκε, επίσης,με το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση του λογισμικού αυτού. Πριν την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε η διανομή 2.000 αντιτύπων του τουριστικού χάρτη που κατασκευάστηκε, καθώς και η ανάρτηση 5 τουριστικών χαρτών σε κεντρικά σημεία της περιοχής.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter