Διοίκηση έργων


Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα για την Εύβοια με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών της Νομαρχίας.

Επίσης  πραγματοποιήθηκαν δράσεις προβολής και δημοσιότητας με την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και τη διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού. Ανάμεσα στις δράσεις  συμπεριλαμβάνονται 2.000 ανάτυπα του έντυπου τουριστικού χάρτη και η ανάρτηση πέντε χαρτών σε κεντρικά σημεία της περιοχής. Η εταιρία προμήθευσε επιπλεόν τη Νομαρχία με το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα και ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα στη χρήση του.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter