Διοίκηση έργων


Για το Δήμο Δράμας αναπτύχθηκε και εγκατάσταθηκε ολοκληρωμένου ΓΠΣ, στο οποίο αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με τα οικοδομικά τετράγωνα, τους οδικούς άξονες και τα σημεία ενδιαφέροντος (δημόσια κτίρια, αξιοθέατα) ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Η ανάπτυξη των δεδομένων αυτών σε ψηφιακή μορφή αποσκοπεί στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπαλλήλων του Δήμου. Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα και παρήχθησαν έντυποι έγχρωμοι θεματικοί χάρτες. Η εταιρεία ανέλαβε την εκπαίδευση των  χειριστών του συστήματος και της ψηφιακής βάσης δεδομένων με στόχο την αυτοδύναμη αξιοποίηση του συστήματος και την επαρκή εξοικείωσή του προσωπικού με τις νέες τεχνολογίες.
Έτος υλοποίησης: 2004

FaceBook  Twitter