Διοίκηση έργων


Για το Δήμο Αμαλιάδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα οικοδομικά τετράγωνα, τους οδικούς άξονες και τα σημεία ενδιαφέροντος (δημόσια κτίρια, αξιοθέατα) ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Η ανάπτυξη των δεδομένων αυτών σε ψηφιακή μορφή αποσκοπεί στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπαλλήλων του Δήμου. Με την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων παρήχθησαν δευτερογενή δεδομένα, από τα οποία αναπτύχθηκαν θεματικοί χάρτες. Δύο εκ των θεματικών χαρτών εκτυπώθηκαν σε μέγεθος αφίσας (A0): ένας για να τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ενώ ο δεύτερος αναρτήθηκε σε κεντρικό σημείο του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Κατά τη λήξη του έργου το προσωπικό του Δήμου εκπαιδεύτηκε στη χρήση του εγκατεστημένου ΓΠΣ με σκοπό την απόκτηση αυτοδυναμίας στη χρήση του συστήματος. Τέλος, η εταιρεία παρείχε τεχνική υποστήριξη και μετά τη λήξη του έργου.
Έτος υλοποίησης: 2003

FaceBook  Twitter