Διοίκηση έργων


Για τον Δήμο Άνδρου αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Από την επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριακών παρήχθησαν τέσσερις έγχρωμοι θεματικοί χάρτες (τουριστικός, γεωμορφολογικός, γεωλογικός και περιβαλλοντικός). Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα και το προσωπικό του Δήμου εκπαιδεύτηκε στη χρήση και τη διαχείριση του συστήματος, αποκτώντας επαρκή εξοικείωσή στις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα με τη γεωπληροφορική.
Έτος υλοποίησης: 2003

FaceBook  Twitter