Διοίκηση έργων

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.alogos.gr.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.alogos.gr της εφημερίδας Ακαδημαϊκός Λόγος.
Φορέας ανάθεσης: Ακαδημαϊκός Λόγος
Έτος υλοποίησης: 2007

FaceBook  Twitter