Διοίκηση έργων

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.floodresilience.eu.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος για το έργο Smart Resilience Technology, Systems and Tools - SMARTeST.
Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 -SMARTeST
Έτος υλοποίησης: 2010

FaceBook  Twitter