Διοίκηση έργων

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου http://office.agrocos.eu.

Υλοποιήθηκε o δικτυακός τόπος http://office.agrocos.eu για το έργο Agrocos.
Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 - AgroCos
Έτος υλοποίησης: 2010

FaceBook  Twitter