Διοίκηση έργων

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου http://edunather.avmap.gr.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος http://edunather.avmap.gr του έργου Educational Strategies for the Promotion of Natural Heritage - EduNather.
Φορέας ανάθεσης: Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος, Ευρωπαϊκό έργο LLP, Leonardo Da Vinci, EduNather, κωδικός EL/06/B/F/PP-148207
Έτος υλοποίησης: 2006 - 2008

FaceBook  Twitter