Διοίκηση έργων

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου http://eclass.geoenvi.org.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος http://eclass.geoenvi.org του έργου GeoEnvironment.
Φορέας ανάθεσης: Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος
Έτος υλοποίησης: 2009

FaceBook  Twitter