Διοίκηση έργων

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.cost-es0907.geoenvi.org.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.cost-es0907.geoenvi.org για το έργο COST Action ES0907.
Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Δράσης COST Action ES0907
Έτος υλοποίησης: 2010-2014

FaceBook  Twitter