Διοίκηση έργων

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.urbanflood.org.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.urbanflood.org του έργου COST Action C22.
Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Δράσης COST Action C22
Έτος υλοποίησης: 2009

FaceBook  Twitter