Διοίκηση έργων

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.agrocos.eu.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.agrocos.eu του έργου Agrocos.
Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 - AgroCos
Έτος υλοποίησης: 2010

FaceBook  Twitter