Διοίκηση έργων

Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου GIS παρουσίασης & επεξεργασίας έργων ΕΣΠΑ

Αναπτύχθηκε ο επίσημος διαδικτυακός τόπος για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αναλυτική παρακολούθηση και επεξεργασία των δεδομένων υλοποίησης έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη χαρτογραφικών δεδομένων για την Sanofi Aventis


Για την φαρμακευτική εταιρεία Sanofi Aventis, αναπτύχθηκαν χαρτογραφικά δεδομένα για όλη την έκταση της Ελλάδας. Μέσω των χαρτογράφικων δεδομένων δημιουργήθηκαν διαφορετικού είδους θεματικοί χάρτες και πολύγωνα.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ομηρούπολης μέσω GIS

Για το Δήμο Ομηρούπολης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών


Για το Δήμο Σφακιωτών αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του δήμου όσο και των πολιτών του μέσω διαχείρισης πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία, τις φυσικές καταστροφές, τα κλιματικά δεδομένα και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη ψηφιακής βάσης δεδομένων σε GIS για το πολεοδομικό σύστημα του Δήμου Καστοριάς


Για το Δήμο Καστοριάς αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την απεικόνιση του πολεοδομικού ιστού (οικοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφέροντος ανά οικοδομικό τετράγωνο) και φυσικά τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τα παραπάνω επίπεδα πληροφοριών.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ψηφιακές εφαρμογές - R.O.M.E.


Για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του υλικού διάδοσης των παραδοτέων στο ευρύ κοινό του προγράμματος “ROME – Roman, ancient greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe” της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB-CADSES.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ψαρών μέσω GIS

Για το Δήμο Ψαρών αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία ,τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ζώνη και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου Γαλατσίου


Για τον Δήμο Γαλατσίου έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο ΓΠΣ σύστημα. Αρχικά υλοποιήθηκε η Μελέτη του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των Εφαρμογών του Συστήματος. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα ειδικά λογισμικά, αναπτύχθηκαν οι εφαρμογές και έγινε η παραμετροποίηση και ο έλεγχος του συστήματος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων-Δήμος Χαλκιδέων


Με το έργο ΄Προσαρμογή, ανάπτυξη & εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεδομικών και χωροταξικών δεδομένων ο Δήμος Χαλκιδέων αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρεσίες.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Προμήθεια λογισμικού για την χαρτογράφηση Δήμου Μουσούρων


Για τον Δήμο Μουσούρων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση διαφόρων πληροφοριών όπως είναι τα όρια των ιδιοκτησιών, ο πολεοδομικός ιστός, το οδικό δίκτυο,οι διαδρομές των απορριμματοφόρων, τα δίκτυα υποδομής, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και οι θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Πολυχρηστικό GIS για τον Δήμο Κορυδαλλού


Για τον Δήμο Κορυδαλλού αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του Δήμου όσο και των πολιτών του.
Αρχικά αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των ομάδων των χρηστών του συστήματος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Παραγωγή ψηφιακών πολεοδομικών χαρτών Δήμου Φλώρινας


Για το Δήμο Φλώρινας αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τον πολεοδομικό ιστό της πόλης και την απεικόνιση του. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν επίπεδα πληροφορίας για το οδικό δίκτυο της περιοχής, τα οικοδομικά τετράγωνα και τα σημεία ενδιαφέροντος ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Κατασκευή ψηφιακών χαρτών μέσω GIS Δήμου Σάμης


Για το Δήμο Σάμης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία ,τις φυσικές καταστροφές, τα κλιματικά δεδομένα και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Κατασκευή ψηφιακών χαρτών μέσω GIS Δήμου Κρυονερίδας


Για το Δήμο Κρυονερίδας αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία,τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ομηρούπολης με χρήση GIS


Για το Δήμο Ομηρούπολης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως


Για τον Δήμο Τρίπολης αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με χαρακτηριστικά σημεία, τοπωνύμια, μνημεία, συνοικισμούς και δίκτυα υποδομών και μια σειρά θεματικών χαρτών που παραδόθηκαν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου με τον πολεοδομικό ιστό και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος GIS με πολεοδομικά στοιχεία, διαδρομές και μνημεία - Δήμος Άργους


Για τον Δήμο Άργους αναπτύχθηκε ένα ΓΠΣ με πολεοδομικά στοιχεία, διαδρομές και μνημεία του Δήμου. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά δεδομένα, οδικό δίκτυο, αρχαιολογικούς χώρους και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Δημιουργία ψηφιακού χάρτη και ανάπτυξη GIS Δήμου Αχαρνών


Για το Δήμο Αχαρνών αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα οικοδομικά τετράγωνα, τους οδικούς άξονες και τα σημεία ενδιαφέροντος (δημόσια κτίρια, αξιοθέατα) ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

ΓΠΣ Παρακολούθησης - διαχείρισης περιβάλλοντος Λήμνου

Για τον Δήμο Ν. Κούταλης αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι Δήμοι του νησιού της Λήμνου καθώς και το νησί της Σαμοθράκης. Για τον Δήμο Ν. Κούταλης αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι Δήμοι του νησιού της Λήμνου καθώς και το νησί της Σαμοθράκης.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

ΓΠΣ παρακολούθησης - διαχείρισης περιβάλλοντος Αρκαδίας


Για την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Αρκαδίας αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης περιβάλλοντος. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ο Δήμος Βυτίνας, ο Δήμος Κλείτορος, ο Δήμος Λαγκαδίων, ο Δήμος Λεβιδίου, ο Δήμος Μαντινείας και ο Δήμος Τρίπολης.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

ΓΠΣ για την υδρολογική λεκάνη της λίμνης Παμβώτιδας


Για τον φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας η εταιρία ανέπτυξε ΓΠΣ για την υδρολογική λεκάνη της Λίμνης Παμβώτιδας. Σε πρώτη φάση δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων υδατικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών από τη συλλογή δεδομένων του φορέα.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

ΓΠΣ για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών - Δήμος Νεβρόπολης


Για τον Δήμο Νεβρόπολης αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του φορέα αλλά και των πολιτών. Αρχικά έγινε η συλλογή των υφιστάμενων δεδομένων από τον φορέα ανάθεσης για να εκτιμηθούν οι ανάγκες του Πληροφοριακού Συστήματος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

ΓΠΣ για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης


Για τον Δήμο Κατερίνης αναπτύχθηκε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την αναβάθμιση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη ψηφιακής βάσης δεδομένων σε GIS Δήμου Σπάρτης


Ανάπτυξη ψηφιακής βάσης δεδομένων σε GIS για το πολεοδομικό σύστημα του Δήμου Σπάρτης. Για το Δήμο Σπάρτης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τον πολεοδομικό ιστό τηςπόλης.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη τουριστικού ΓΠΣ χάρτη Δήμου Φούρνων και τυπογραφική αναπαραγωγή του

Για τον Δήμο Φούρνων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη πολυχρηστικού ΓΠΣ Δήμου Ιτάμου


Για τον Δήμο Ιτάμου αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών. Αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση ψηφιακών δεδομένων με στοιχεία του Δήμου (διοικητικά όρια, οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφέροντος, κλπ.) τα οποία εισήχθησαν στο ΓΠΣ σύστημα.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου


Για τον Δήμο Χίου αναπτύχθηκε μια Πολυχρηστική πλατφόρμα για τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων του δήμου.
Αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά δεδομένα, σημεία ενδιαφέροντος, υδρογραφικό δίκτυο, έργα και δίκτυα υποδομής, και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη πολυχρηστικής δικτυακής GIS πλατφόρμας - ΕΚΠΑ


Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με δεδομένα διοικητικών ορίων πόλεων, χωρών, κλπ. καθώς επίσης οδικό δίκτυοθέσεις βυζαντινών μνημείων, αεροδρόμια, λιμάνια και άλλα σημεία ενδιαφέροντος και μια σειρά θεματικών χαρτών για τις ανάγκες του φορέα.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πολύχρηστικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δήμου Πλαστήρα


Για τον Δήμο Πλαστήρα αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, στα πλαίσια του υποέργου 2.
Για τις ανάγκες του έργου αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά δεδομένα, οδικό δίκτυο, διοικητικά όρια δήμου και δημοτικών διαμερισμάτων, δημόσια έργα, τουριστικές επιχειρήσεις και αξιοθέατα και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Σπάτων


Για τον Δήμο Σπάτων αναπτύχθηκε ένα ΓΠΣ για την αναβάθμιση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Πυθαγορείου


Για τον Δήμο Πυθαγορείου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του Δήμου όσο και των πολιτών του.
Αρχικά αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των ομάδων των χρηστών του συστήματος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Πτολεμαϊδας


Για τον Δήμο Πτολεμαΐδας αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του Δήμου όσο και των πολιτών του.
Κατά την αρχική φάση του έργου πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση των αναγκών του συστήματος και των επιμέρους χρηστών.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Πρέβεζας


Για τον Δήμο Πρέβεζας αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του δήμου όσο και των πολιτών του. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση των αναγκών του συστήματος και των επιμέρους χρηστών.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Νέας Αγχιάλου


Για τον Δήμο Νέας Αγχίαλου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του δήμου όσο και των πολιτών του.
Κατά την προκαταρκτική φάση του έργου αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των ομάδων των χρηστών του συστήματος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Μαρώνειας


Για τον Δήμο Μαρώνειας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ένα ολοκληρωμένο ΓΠΣ.
Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τοπωνύμια, συνοικισμούς, οδικό δίκτυο της περιοχής, χρήσεις γης, στοιχεία ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, καθώς και μια σειρά θεματικών χαρτών που παραδόθηκαν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου με τον πολεοδομικό ιστό και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Κορυδαλλού


Για τον Δήμο Κορυδαλλού αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του δήμου όσο και των πολιτών του.
Αρχικά αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των ομάδων των χρηστών του συστήματος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Ιεράπετρας


Για τον Δήμο Ιεράπετρας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ένα oλοκληρωμένο ΓΠΣ.
Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τοπωνύμια, συνοικισμούς, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης, στοιχεία ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και πλήθος άλλων πληροφοριών.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Ερίσου

Για το Δήμο Ερίσου αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ένα oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα, αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τοπωνύμια, συνοικισμούς, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης, στοιχεία ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και πλήθος άλλων πληροφοριών.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Έδεσσας


Για τον Δήμο Έδεσσας αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και των πολιτών του Δήμου.
Αρχικά έγινε η συλλογή των υφιστάμενων δεδομένων από τον φορέα ανάθεσης για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση των αναγκών του Πληροφοριακού Συστήματος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Βαθέος


Για τον Δήμο Βαθέος αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του δήμου όσο και των πολιτών του.
Αρχικά αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των ομάδων των χρηστών του συστήματος.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Αργυρούπολης


Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων όσο και των πολιτών του Δήμου Αργυρούπολης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση των αναγκών του συστήματος και των επιμέρους χρηστών.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Πτολεμαΐδας


Για το Δήμο Πτολεμαΐδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα οικοδομικά τετράγωνα,τους οδικούς άξονες και τα σημεία ενδιαφέροντος (δημόσια κτίρια, αξιοθέατα) ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Δραπετσώνας

Για το Δήμο Δραπετσώνας αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την απεικόνιση του πολεοδομικού ιστού (οικοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφέροντος ανά οικοδομικό τετράγωνο) και φυσικά τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τα παραπάνω επίπεδα πληροφοριών.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Δράμας


Για το Δήμο Δράμας αναπτύχθηκε και εγκατάσταθηκε ολοκληρωμένου ΓΠΣ, στο οποίο αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με τα οικοδομικά τετράγωνα, τους οδικούς άξονες και τα σημεία ενδιαφέροντος (δημόσια κτίρια, αξιοθέατα) ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Ερυθραίας


Για το Δήμο Ερυθραίας αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τον πολεοδομικό ιστό της πόλης.
Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν επίπεδα πληροφορίας για το οδικό δίκτυο της περιοχής, τα οικοδομικά τετράγωνα και τα σημεία ενδιαφέροντος ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας


Για το Δήμο Αμαλιάδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα οικοδομικά τετράγωνα, τους οδικούς άξονες και τα σημεία ενδιαφέροντος (δημόσια κτίρια, αξιοθέατα) ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη ενημερωτικού / τουριστικού GIS χάρτη Δήμου Λειβαθούς


Για το Δήμο Λειβαθούς αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία, τις φυσικές καταστροφές, τα κλιματικά δεδομένα και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη ενημερωτικού / τουριστικού GIS χάρτη Δήμου Άνδρου


Για τον Δήμο Άνδρου αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Ανάπτυξη GIS - Δήμος Πλαστήρα


Στα πλαίσια του Υποέργου 1 για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πολυχρηστικού γεωγραφικού συστήματος του Δήμου Πλαστήρα, η εταιρία ανέλαβε την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμο καθώς και των κατάλληλων λογισμικών για την υλοποίηση του έργου.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση την τοπικής κοινωνίας του Δ. Μελισσίων

Στα πλαίσια του έργου συστήθηκε μια επιτροπή περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Δήμου για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία σε θέματα ανακύκλωσης.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter